Jana Machalíková |  fotogalerie |  akce |  kurzy, workshopy a semináře |  návštěvní kniha |  kontakt

>> ZPĚT <<

Kurzy na objednávku - kurzy týmové spolupráce a improvizační kurzy

Kurz pro veřejnost

Kurz pro ty, kteří se chtějí prakticky seznámit s divadelní improvizací se sportovními pravidly. Tato disciplína přitahuje pozornost divadelníků, pedagogů i diváků od 70. let 20. století zejména ve frankofonních zemích a v posledních letech se těší stále větší oblibě i u nás. V mnoha cvičeních si účastníci budou moci ověřit a zdokonalit své schopnosti rychlé reakce, kooperace, invence, naslouchání, pozornosti a soustředění, důležité nejen pro improvizaci, ale i pro osobnostně-sociální rozvoj. Kurz je určen všem, kteří mají chuť pracovat sami na sobě nebo by rádi zapojili techniky improvizace do své práce s dětmi a mládeží.


Seminář pro vedoucí týmů

Improvizace se sportovními pravidly (u nás známá jako Improliga) v sobě propojuje divadelní improvizaci a sportovní exibici. Přitom na sportovní zápas si tento žánr jen hraje. Ve skutečnosti je třeba s druhým týmem spolupracovat a respektovat daná pravidla. V opačném případě totiž není možné vytvořit krátké společné improvizace, které dávají smysl.

Improvizační týmy, v rámci svých pravidelných schůzek (tréningů), doslova trénují dovednosti užitečné nejen pro divadelní improvizace.
Je to dovednost, navzájem si naslouchat, vnímat více věcí najednou, spolupracovat v týmu, vzdát se svých nápadů ve prospěch nápadů ostatních, rychle reagovat a respektovat společná pravidla.

Improvizační liga je vhodná pro lidi od 15 let a je také ve středoškolském věku velmi oblíbená, a proto nabízíme semináře určené pro vedoucí skupin dospívajících, učitele na středních školách, či učilištích, vychovatele atd.
Vznik středoškolských týmů dává možnost navzájem se setkávat s jinými týmy.

Náplň praktické dílny:
  • dozvíte se pravidla Improligy
  • vyzkoušíte si cvičení vedoucí ke skupinové spolupráci a naslouchání
  • představíme vám stavbu efektivního tréningu
  • seznámíme vás prakticky s některými kategoriemi, ve kterých se hraje.

Seminář pro učitele předmětů s osobnostně soc. rozvojem

Praktická dílna pro učitele základních a středních škol nabízí možnosti využití divadelní improvizace v práci s dětmi a mládeží.
Seminář čerpá z metod práce v improvizační lize, jejímž cílem je mimo jiné osobnostně sociální rozvoj.

Nabízíme tedy řadu cvičení a postupů vedoucích k rozvoji dovedností, které jsou v cílem předmětů s osobnostně sociálním rozvojem.
Seznámíme vás s možností prezentovat před diváky některé improvizační kategorie. Kategorie v improvizaci jsou velmi pestré způsoby jakými se hraje. Například. Kat. dabing, nebo diapozitivy, loutky a řada dalších...
Jednotlivé kategorie jsou divácky velmi vděčné a při práci na jejich zvládnutí je u dětí a mládeže rozvíjena schopnost spolupracovat v týmu, schopnost naslouchat, orientovat se v dané situaci a efektivně reagovat na podněty.

Náplň praktického semináře:
  • dozvíte se jak pracovat s technikami improligy bez ambice hrát zápas
  • prakticky si vyzkoušíte cvičení, která mohou být užitečná i pro jiné oblasti práce s dětmi
  • seznámite se s různými kategoriemi, ve kterých děti a mládež mohou ověřovat získané dovednosti.

© Jana Machalíková , admin: hance.s@seznam.cz