Jana Machalíková |  fotogalerie |  akce |  kurzy, workshopy a semináře |  návštěvní kniha |  kontakt

>> ZPĚT <<

Kurzy na objednávku - recitační dílny pro recitátory, pedagogy i organizátory přehlídek

Interpretační dílna:
Co je to umělecký přednes a má vůbec smysl "recitovat"?
Proč vlastně recitovat?
Kdo může recitovat a co?
Mají smysl recitační přehlídky?

Jestli jste si někdy položili alespoň jednu z těchto otázek, pak vám nabízíme společné hledání odpovědí v tříhodinové Interpretační dílně.

V této dílně se dozvíte jaký mají smysl recitační přehlídky, v jakém duchu je pořádat, jak recitátory hodnotit a jestli je vůbec hodnotit.
Budeme se společně prakticky zabývat výběrem textů pro přednes a nastíníme některé možné metody práce na textu.
Podíváme se na ukázku recitátorů na DVD a budeme si o nich povídat.
A zbyde-li čas, budeme diskutovat o dalších problémech přednesu.
Otevřený dialog s vámi by měl být hlavním stavebním kamenem tohoto semináře.


© Jana Machalíková , admin: hance.s@seznam.cz